Matić Romanovske

Farma romanovskih ovaca "Matić" nalazi se u Šidu ( u Sremu ). Naša farma je kapaciteta 100 ženskih grla i 15 muških grla. Osnovna delatnost naše farme je proizvodnja elitnog priplodnog materijala. Naše ovce uvezene su iz Češke Rpublike, a samom reprodukcijom vršimo remont postojećeg stada i njegovo popunjavanje.

Radi učešća u sprovođenju mera selekcije i ostavrenje odgajivačkih ciljeva, sve grla na farmi su umatičena od strane Osnovne odgajivačke organizacije koja pokriva ovo područje. Matična evidencija i sve predviđene mere selekcije se obavljaju u skladu sa Zakonom o stočarstvu i svim pratećim pravnim aktima koja regulišu ovu oblast. Zbog toga sve životinje i sva priplodna grla koja idu na tržište, mogu da dobiju odgovarajuću potvrdu o poreklu, tj. Pedigre.

Romanovska ovca
Sorta Romanovski

Sorta

Izdvajamo najbolju sortu Romanovski

Farma Romanovski

Farma

Farma konstruisana po poslednjim standardima

Romanovske ovce priroda

Genetika

Najbolje genetske predispozicije naših ovaca