O FARMI – NAŠE STADO

Stado Romanovske ovce

Farma ovaca Matić raspolaže sa 1500 kvadrata pokrivenog prostora u centru Šida. Farma je osnovana 2018.godine u Šidu i broji 100 grla ovaca, od čega je 50 specijalnih elitnih ovaca i15 specijalnih elitnih ovnova. Sva naša grla su uvežena iz Češke Republike 2019. i 2020. godine.

Kao što smo gore naveli, neke od 50 specijalnih elitnih ovaca koje se nalaze na našoj famri su ćerke i unuke čeških šampionki od kojih bi mi posebno izdvojili:

Farma Romanovske ovce

Osim navedenih, na našoj farmi se nalazi još mnoštvo kvalitetnih ovaca, izuzetne plodnosti i gabarita.

Specijalni elitni ovnovi koji se nalaze kod nas su:

Svi ovi navdeni ovnovi su uvezeni iz Češke Republike iz najboljih odgajivačkih farmi Mihaele Kvis i Josefa Šlejtra.

Ove godine uvezli smo 30 mladih ovaca koje su ćerke specijalnih ovaca i ovnova kao što su:

Ovce Romanovske

Takođe smo uvezli šest elitnih starijih ovaca kao što su:

Ove ovce su ojagnjene 2015. i 2016. godine i očekujemo vrhunska grla od tih ovaca.